Předně je třeba uvést, že zkušební doba nevzniká automaticky při uzavření pracovní smlouvy. Musí být sjednána písemně a nejčastěji se tak děje přímo v pracovní smlouvě. Je možné ji sjednat nejpozději ještě v den, který je sjednán jako den nástupu do práce. Lze se na ní tedy dohodnout i kdykoli před tímto termínem.

Pokud pracovní poměr již vznikl, nelze zkušební dobu dodatečně sjednat. Zákoník práce stanoví, že zkušební doba nesmí být delší než tři po sobě jdoucí měsíce ode dne vzniku pracovního poměru. Nepochybně se lze se zaměstnavatelem dohodnout na případném zkrácení zkušební doby. Pokud by byla dohodnuta zkušební doba delší než tři měsíce, byla by pracovní smlouva v této části neplatná a zkušební doba by trvala právě tři měsíce ode dne vzniku pracovního poměru. Zákoník práce stanoví, že sjednaná zkušební doba nemůže být dále prodlužována. Jak už to tak ale v právu bývá, jsou i zde výjimky, např. zkušební doba se prodlužuje o dobu trvání překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby. Děje se tomu tak například v případě svatby, nemoci, mateřské dovolené apod.

Pavel Brandejs, advokátní koncipient, AK JUDr. Milan Břeň