Po rozvodu manželství si bývalí manželé mezi sebou dělí majetek nabytý za trvání manželství, pokud se ovšem nerozvedli tzv. dohodou o majetkovém uspořádání.

Tento postup mohu jen doporučit, protože si ušetříte spoustu času, nervů a i peněz oproti tomu, kdy se o dělení majetku budete soudit. Předmětem dělení nejsou jen aktiva ale též dluhy, různé půjčky a podobně. Obecně platí, že se majetek co do hodnoty dělí na poloviny. Rozvedený manžel ale nemá nárok na podíl z věcí, které druhý manžel zdědil, dostal darem, v restituci nebo je měl už před manželstvím. Pokud jde o dluhy, je to složitější, neboť záleží na výši dluhu a majetkových poměrech manželů, i na tom, zda dluh způsobil jeden nebo oba manželé.

Konečně se nesmí opomenout ani to, že uplynou-li tři roky od právní moci rozsudku o rozvodu a manželé neuzavřeli dohodu o vypořádání ani v téže lhůtě nepodali žalobu o vypořádání k soudu, bude v zásadě platit, že nemovitosti jsou napůl a ostatní věci toho, kdo je má u sebe. V případě nemovitostí nestačí do tří let dohodu jen podepsat, ale musí se i podat na katastrální úřad.

Milan Břeň