Téměř padesátka obyvatel obce, ležící tři kilometry od Litomyšle, přišla dát hlasitě najevo svůj názor. Vzbouřené emoce, které několik posledních dní cloumají veřejným míněním, vzbudil záměr místního soukromého zemědělce Michala Sedláčka vybudovat při severozápadním okraji intravilánu obce novou stáj pro chov prasat.

PRASE SMRDÍ, NEBEZPEČNĚJŠÍ JE AMONIAK
„Rozhodně nesouhlasíme. Nechceme omezovat aktivity a snahy našich spoluobčanů. Jenže svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Pozitiva přinese jednotlivcům, negativa všem,“ uvádí se v petici, kterou dosud podepsalo kolem sto třiceti lidí z tisícovky obyvatel obce. Podle organizátorů petice představuje stáj pro patnáct set prasat významná negativa. Nejde jen o zápach, ten je při zemědělské činnosti přirozený. Problémem je především amoniak, který je nežádoucím doprovodným projevem chovu prasat.

Skutečně. Vysoké koncentrace čpavku mohou být příčinou řady vážných onemocnění, zánětů kůže, chronických dýchacích potíží, zeleného zákalu. Petice, kterou pomáhá mezi občany rozšiřovat i místostarosta a zastupitel Karel Kromíchal, proto požaduje, aby zastupitelé záměr soukromého zemědělce zamítli. A to vedení obce udělalo.

„Z krajského úřadu přišla žádost o vyjádření a posouzení vlivu na životní prostředí. V zastupitelstvu jsme to projednali. Záměr jsme, zejména s důrazem na uvolňování pachových látek do ovzduší a obtěžování zápachem, doporučili přehodnotit,“ připomíná starosta Karel Rothschein. V polovině srpna však obdrželo vedení obce z krajského úřadu odpověď, že jejich námitky nejsou relevantní.

Nové stáje, které si podle soukromého zemědělce vyžádají přibližně dvaceti milionovou investici, by měly nahradit stávající budovy, které už kapacitně nedostačují. Podle projektu půjde o moderní provoz s kapacitou až 1500 prasat, který se posune o tři sta padesát metrů dál od obytné zástavby v obci. A z toho, že se výrazně navýší počet chovaných zvířat, má část obyvatel obce obavy.

Michal Sedláček, který chce na vybudování nové stáje využít čtyřiceti procentní dotace ministerstva zemědělství, a proto potřebuje souhlas obce, nechce s odpůrci nové stáje bojovat. Bez jejich podpisu by veřejnosprávní smlouva, která v případě čerpání dotací nahrazuje obvyklé stavební povolení, nevstoupila v platnost. Přestože mohl tušit, jaké přesile davu bude na jednání zastupitelstva čelit, rozhodl se lidem svoje plány podrobně vysvětlit.

„Záměrem je přesunout chov do odpovídajících prostor. Nechal jsem zpracovat záměr, kde jsou vyčísleny produkce amoniaku na zvířata, který by tam mohla být ustájena,“ vysvětloval soukromý zemědělec. Projekt poté úspěšně prošel zjišťovacím řízením vlivu na životní prostředí. Přítomným se rovněž snažil ozřejmit, že s ohledem na zamýšlený způsob chovu prasat, nebude plánovaná kapacita naplněna. V nové stáji by mělo být necelých devět set zvířat. To se mu však, podle reakcí části přítomných, nepodařilo.

To, co následovalo, připomínalo všechno jen ne diskuzi. Lidé se překřikovali, skákali si do řeči, zaváděli debatu jinam, a někteří nešetřili ani invektivami a vulgarismy. Nutno říct, že se takto neprojevovali všichni, ale jen několik nejhlasitějších křiklounů.

Vedení obce se ocitlo mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně soukromý zemědělec dlouhodobě hospodařící v obci, který chce vylepšit a modernizovat svoje podnikání, na druhé straně rozezlení občané, kteří s něčím takovým absolutně nesouhlasí. Přestože to zpočátku vypadalo, že ke shodě nemůže dojít, závěr setkání zastupitelů s občany přece jen přinesl naději na smírné řešení.
Projekt by mohl být doplněn o pračku vzduchu, která by měla zápach omezit. Šlo by teprve o druhý takový provoz v Česku.