Společně se studenty středních škol z České republiky tak okusili, jak vypadá atmosféra na vrcholných diplomatických jednáních. Dvě svitavské delegace vedené Kateřinou Neznajovou a Marianem Velešíkem zastupovaly Nizozemsko a Východní Timor.

Přijel poradce prezidenta USA

„Studenti v rolích diplomatů zastupují státy celého světa,“ říká hlavní koordinátor Jakub Eberle. Projekt hlásá myšlenku alternativního vzdělávání. „Našim cílem je poskytnout mladým lidem zábavnou formou, aby zlepšili rétorické dovednosti, naučili se práci s informacemi a prohloubili znalosti o mezinárodních otázkách,“ upřesňuje Eberle.

Workshop byl tentokrát zaměřen monotematicky, a to na region Střední Asie. Pozvání přijalo znovu několik významných hostů. Mezi nimi například politolog Michael Romancov nebo William Martin, bývalý zvláštní poradce amerického prezidenta Reagana a současný pracovník Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

Pražský studentský summit se skládá ze tří projektů; Pražského modelu OSN, který se koná už potřinácté, v angličtině jednajícího Modelu NATO a vysokoškolákům určeného modelu Unie. Asociace pro mezinárodní otázky (www.amo.cz), která projekt pořádá, se zabývá vzdělávacími, výzkumnými a informačními projekty v oblasti mezinárodních vztahů.

Počátky činnosti aktivní nevládní organizace sahají do roku 1995, Vědecké aktivity asociace jsou soustředěny ve Výzkumném centru, které zpracovává analytické studie aktuálních mezinárodních problémů.