Převedené parcely od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jsou v katastru nemovitostí často označené jako tzv. „ostatní komunikace“ a nacházejí se v obcích Biskupice u Jevíčka, Čtyřicet Lánů, Horky, Chornice, Korouhev, Kukle, Litomyšl, Moravský Lačnov, Osík, Řikovice u Litomyšle a řadě dalších.