Poslankyně Květa Matušovská navštívila Dětské centrum Veská na Pardubicku, kde jednala s ředitelkou Markétou Tauberovou ohledně zákonů. Jeden se týkal sociálně právní ochrany dětí a druhý sociálních služeb. Tato tolik potřebná zařízení se neustále potýkají s nedostatkem finančních prostředků a také s tím, že by měla být převedena pod sociální služby, což je velice špatné. Vzhledem k péči, kterou poskytují, patří pod zdravotnictví. Zákony by bylo nutné změnit nebo alespoň novelizovat tak, aby to bylo ku prospěchu věci. Květa Matušovská slíbila maximální pomoc. V zařízení je o děti vzorně postaráno, péče je příkladná a vším prostupuje domácí atmosféra. Najdou zde útočiště i maminky, které se ocitly v nezáviděníhodné životní situaci. Poslankyně se s uznáním vyslovila o práci celého kolektivu a předala dětem drobnosti a finanční dar. S dětmi si i zacvičila.

Jeden den poslankyně věnovala Moravskotřebovsku. Nejprve v doprovodu krajské zastupitelky a místopředsedkyně výboru pro školství, výchovu a nezaměstnanost Hany Horské a předsedy OV KSČM Josefa Bohatce navštívila gymnázium, kde se zástupcem ředitelky panem Hrbatou diskutovali o současné situaci ve školství a shodli se na tom, že je třeba změnit systém. I když má škola problémy s nedostatkem finančních prostředků, snaží se hledat nové formy a metody práce, zapojuje se do evropských projektů. Studenti mají dobré výsledky.

Následovala setkání s vedením významných místních firem, kde se otázky týkaly hlavně nezaměstnanosti a spolupráce s městem.
Květa Matušovská navštívila také moravskotřebovského starostu Miloše Izáka. Spolu s ním se besedy zúčastnil i místostarosta Pavel Brettschneider. Jednali o zvelebování města, o aktuálních opravách i o práci městských zařízení. Potom byla poslankyně hostem městské policie, kde si prohlédla i kamerový systém.

V doprovodu starosty následovala prohlídka technických služeb, kde Květu Matušovskou zajímalo především odpadové hospodářství. Poté si prohlédla rovněž sportovních zařízení. Rada i zastupitelé v Moravské Třebové se snaží o to, aby se občanům ve městě dobře žilo. Neusínají však na vavřínech. Podle starosty je stále co zlepšovat.

Poslankyně hodnotila jednotlivé návštěvy velmi dobře, sama si dělala řadu poznámek a bude usilovat o to, aby náměty, které při těchto poslaneckých dnech získává, nezapadly.

LIDMILA KRUŽÍKOVÁ