„V rámci akce Ptáci na prahu jara navštěvujte nejrozmanitější prostředí – okolí domů, zahrady, parky, lesy, louky, pole, rybníky nebo řeky,“ žádá o pomoc přírodovědec Jiří Mach, předseda ZO ČSOP Rybák. V tomto období se dají sledovat ptáci u nás trvale se vyskytující, ale už i druhy, které se jako první „otužilci“ navracejí z jižních oblastí.

Vyzýváme tedy v termínu 1. a 2.března v rámci akce „Ptáci na prahu jara“ ke zvýšenému a pečlivému pozorování a zaznamenávání základních údajů (jméno pozorovatele, lokalita, datum, určený ptačí druh a jeho počet) o výskytu sledovaných ptáků v oblasti Svitavska. Navštěvujte přitom nejrozmanitější prostředí – okolí domů, zahrady, parky, lesy, louky, pole, rybníky nebo řeky.

Své získané pečlivě zvážené a prověřené údaje pak zasílejte autorovi této výzvy na adresu: Gymnázium Svitavy, Sokolovská 1638, Svitavy 568 02 nebo posílejte na email ma@gy.svitavy.cz.

Budeme rádi, když se rozepíšete i o svých pocitech a zážitcích při sledování ptáků. Školáci mohu vypracovat i malou slohovou práci. Všechny nejpilnější přispěvovatele a nejzajímavější podoby výsledků odměníme knihou „Výpravy do ptačího světa“, letáčky, kalendáři nebo samolepkami s ornitologickou tematikou. Pro nejaktivnější školu máme pak připravené ptačí budky.

Přejme si příznivé počasí a pěkné zážitky při pozorování probouzející se přírody.

(Jiří Mach)