Ve dnech 25. až 29. listopadu budou strážníci provádět na celém území města důkladnou kontrolu. Zaměří se především na správné parkování a dodržování místní úpravy silničního provozu.

Cílem preventivní akce je zajistit plynulost a bezpečnost dopravy.

„Naším cílem není za každou cenu pokutovat občany města, proto záměr kontroly ohlašujeme s dostatečným předstihem. Dopravní akci zaměříme především na dodržování povinností stanovených zákonem,“ vysvětlil velitel Městské policie Moravská Třebová Radovan Zobač.