„Už od roku 2010 totiž dochází k poruchám stability železničního náspu v zástavbě Hradce nad Svitavou. Nepomohly ani úpravy druhé traťové koleje v roce 2016, proto se správa rozhodla vyměnit celý násep v úseku o délce 147 metrů,“ uvedla mluvčí Svitav Kateřina Kotasová.

Po rekonstrukci budou moci vlaky zase v úseku jezdit rychlostí 140 kilometrů v hodině. Nový násep vyztuží geomříže, které budou ukotvené do štěrku. Stavbaři upraví trakční vedení a zajistí ochranu kabelů.

Langrova vila ve Svitavách letos slaví 130 let od svého vzniku. Foto: město Svitavy
OBRAZEM: Langrova vila ve Svitavách dostala miniaturní dvojče. Podívejte se

„Práce potrvají až do října a celkové investiční náklady stavby dosahují 86 milionů korun,“ dodala Kotasová.

Práce na trati se nejvíce dotknou cestování mezi Březovou nad Svitavou a Svitami. V úseku bude od 1. června až do 26. srpna nepřetržitá výluka. Všechny spoje nahradí autobusy, které pojedou podle výlukového jízdního řádu. Opravy na trase Brno – Svitavy mají být hotové do ledna 2023. Poté bude cestování vlakem do Brna pohodlnější a rychlejší. 

PŘEHLED ZMĚN:

Rychlíky R19 a spěšné vlaky S2 (Svitavy) – Březová n. Sv. – Brno

Všechny vlaky obou linek budou ve směru od České Třebové ukončeny a budou začínat ve Svitavách. V úseku Svitavy – Brno bude zajištěna náhradní doprava třemi autobusovými linkami:

1) Přímá linka xR19A Svitavy – Březová n. Sv. – Letovice – Brno a zpět v časech rychlíků a spěšných vlaků ve Svitavách. Přeprava kol bude zajištěna dodávkou u všech denních spojů.

2) Přímá linka xR19B Svitavy – Březová n. Sv. – Letovice – Skalice n. Sv. – Boskovice – Blansko a zpět opět v časech rychlíků a spěšných vlaků ve Svitavách. Přeprava kol bude zajištěna dodávkou v soboty, neděle a státní svátky u denních spojů.

3) Přímá linka xR19S Skalice n. Sv. – Brno a zpět v časech nahrazovaných vlaků ve Skalici n. Sv. tak, aby byly zajištěny přípojové vazby ve Skalici n. Sv. mezi linkou náhradní dopravy a návaznými linkami IDS JMK.

Všechny autobusy náhradní dopravy budou označeny xR19 a cílovou stanicí, případně směrem jízdy.

Linka S2 Brno – Blansko – Letovice

1) V úseku Brno – Blansko bude nadále zajišťována náhradní autobusová doprava linkou xS2B ve stávajícím rozsahu a v úseku Brno-Královo Pole – Blansko linkou xS2K a 233 s částečným omezením spojů, které v Blansku navazovaly na rychlíky a od rychlíků.

2) V úseku Blansko – Skalice n. Sv. – Letovice bude zajištěna v návaznosti na náhradní dopravu Brno – Blansko vlaková doprava v motorové trakci v celodenním intervalu 60 minut.

3) V ranní a odpolední špičce pracovních dnů budou v úseku Blansko – Skalice n. Sv. vybrané spoje náhradní dopravy linky xS2B Brno – Blansko prodlouženy přes Rájec-Jestřebí až do Skalice n. Sv. tak, aby půlily 60minutový interval os. vlaků ve výše uvedeném úseku na 30 min. a byly zajištěny přípojové vazby ve Skalici n. Sv. na linky IDS JMK dvakrát za hodinu, jednou od vlaku a podruhé od autobusu NAD. Obdobně to platí i v opačném směru Skalice n. Sv. – Blansko – (Brno).

Linka S21 Skalice n. Sv. – Boskovice – (Velké Opatovice)

1) Z důvodu zajištění zachování přípojů mezi linkami S2 a S21 ve Skalici n. Sv. po dobu motorového provozu na lince S2, kdy vlaky od Blanska budou do Skalice n. Sv. přijíždět později a ve směru do Blanska odjíždět dříve, budou vlaky na lince S21 nahrazeny náhradními autobusy xS21 v 60minutovém intervalu, vlak by tyto těsné přípoje nemohl obousměrně zajistit.

2) Rozsah dopravy mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi zůstane zachován dle současně platného JŘ, jen s určitou úpravou časových poloh autobusů náhradní dopravy.

Linka S22 Svitavy – Březová n. Sv. – Letovice

Osobní vlaky ve výše uvedeném úseku budou vždy nahrazeny dvojicí spojů náhradní dopravy xS22 tak, aby jeden spoj byl vždy provázán na vlakové přípoje ve Svitavách a druhý spoj provázán na vlakové přípoje v Letovicích.

Výluka Blansko – Rájec-Jestřebí 1.–7. 6. 2022 (+ srpen 2022)

Současně se zahájením výluky Svitavy – Březová n. Sv. bude na sedm dní zastaven veškerý provoz vlaků mezi Blanskem a Rájcem-Jestřebí (1.–7. 6. 2022). Všechny osobní vlaky budou v dotčeném úseku nahrazeny autobusy prodloužením vybraných návazných spojů linek xS2B a xS2K z Brna přes Blansko do Rájce-Jestřebí a opačně s přestupem mezi autobusy a vlaky v Rájci-Jestřebí. Tato výluka souvisí se stavbou nového silničního nadjezdu v Blansku a bude se ještě opakovat v termínu 1.–10. 8. 2022.

Vliv na návazné autobusové linky na Boskovicku a Letovicku
V souvislosti s uvedenou výlukou dojde k úpravě jízdních řádů navazujících autobusových linek IDS JMK na vlaky nebo autobusy náhradní dopravy, zejména v uzlech Skalice n. Sv. a Letovice, spočívající v minutových posunech vybraných spojů daných linek.

Změny na autobusových linkách nahrazujících vlaky mezi Brnem, Bílovicemi nad Svitavou a Adamovem od 1. 6. 2022.

V období letních měsíců červen, červenec a srpen se z důvodu nižší frekvence cestujících upravují jízdní řády linek xS2A a xS2D a některých dalších linek.

(s využitím serveru zdopravy.cz)