O víkendu 4. a 5. srpna dojde k úplné uzavírce silnice III/36016 v úseku od křižovatky se silnicí I/35 po křižovatku s místní komunikací ul. Na Lánech u Terozu. Průjezd bude umožněn jen vozidlům stavby, autobusům a záchranářům. Důvodem uzavírky je oprava povrchu vozovky křižovatky silnic I/35 a III/36016.