Nedělní Posvícenský nášup Filipa Novotného začne v Lubníku, který je připomínán spolu s kostelem sv. Petra a Pavla již v r. 1351. Od pana starosty Karla Langhamera jsme se dozvěděli, že Lubník má zájem o větrné elektrárny.

Lubník patřil k Moravě

Lubník patří mezi malé vesnice Lanškrounského regionu. Název obce je pravděpodobně odvozen od slova „lub“, které značilo okraj mlýnského kamene nebo také dutý vypálený strom. Obec historicky patřila na Moravu. Tuto skutečnost do dnešních dnů potvrzuje hraniční kámen na okraji lesa, vyznačující původní zemskou hranici. Lubník dnešních dnů je moderní obcí a vychází vstříc mladým rodinám důsledným rozvojem bytové politiky. Na obecním úřadě je zájemcům k dispozici počítač s připojením k internetu. Tím je především dětem usnadněna možnost vzdělávání a seznamování se se současnými trendy výpočetní techniky.

V roce 2007 se podařilo dokončit kanalizaci, čističku odpadních vod a opravit část komunikací díky dotacím Pardubického kraje. Podařilo se také vybudovat novou zasedací místnost na OÚ, kde probíhají jednání zastupitelstva a třeba také vítání občánků.

Starosta Karel Langhamer také prozradil, co se chystá na rok 2008. Připravuje se oprava chodníků a rekonstrukce veřejného osvětlení. V letošním roce se také v Lubníku budou snažit zasíťovat některé vykoupené pozemky a připravit je tak na další výstavbu.

Zdravá škola v Opatově

Druhá zastávka byla v základní škole Běly Jensen v Opatově, která patří do sítě „Zdravých škol“ a aktivně pracuje v hnutí „Na vlastních nohou“. Škola je prostorná, I. stupeň je moderní přízemní budova, II. stupeň je v původní staré budově školy. Po povodních v roce 1997 byla většina prostor v přízemí jednotlivých pavilónů postupně rekonstruována. Byla nově opravena tělocvična, která je prostorná, má moderní umělý povrch a je využívána nejen školou, ale i veřejností. Od 1. 1. 2003 patří ke škole i mateřská škola s vlastní školní jídelnou. V areálu školy je nové venkovní hřiště s umělým povrchem, venkovní stoly na stolní tenis a nově vybudované prolézačky pro školní družinu.V areálu je 13 učeben i počítačová učebna, školní knihovna a kuchyňka, učebna pro školní družinu a keramická dílna. S osmáky jsem vyrazil na netradiční hodinu angličtiny do lesa. S učitelkou Denisou Blažkovou děti sestavovaly z přírodnin nápis ENGLISH. O přírodninách si předtím povídaly v hodině angličtiny a takový způsob výuky se jim rozhodně líbí.

Po knížeti Oldřichovi

Závěr pořadupatřil Oldřiši u Poličky. Název obce je údajně odvozen od jména knížete Oldřicha. Zajímavostí Oldřiše jsou stará stavení typu poličských dvorců, boží muka, dochované původní oblouky kamenných mostů a Orlovna, v jejímž průčelí je sv. Václav od sochaře Kadlece – rodáka z nedaleké Borové. Jelikož v Oldřiši chystají na 28. a 29. června oslavy 120 let založení sboru dobrovolných hasičů, tak se do Oldřiše vrátíme ještě jednou a o hasičích si budeme povídat. Dnes si připomeneme historii sboru v Oldřiši, která sahá do roku 1888, kdy byl velitelem Josef Stodola a podvelitelem Antonín Lidmila. Každý člen se zavázal ročně do hasičského spolku přispívat od 1 do 2 zlatých. Velká sláva se v Oldřiši konala 28. září 1888, kdy velebný pán Antonín Kupka vysvětil v kostele v Borové spolkový prapor. Této události se zúčastnil celý ostrostřelecký sbor z Poličky. Matkou praporu a patronkou sboru se stala Františka Timerová, choť c.k. notáře z Poličky, kmotrou praporu Christina Prudičová, choť purkmistra a starosty jednoty hasičské z Poličky. První zásah při požáru se uskutečnil 5. srpna 1888 v čísle 7 v Oldřiši při požáru chalupy Františka Mlynáře. Hlavním posláním sboru dobrovolných hasičů byla především pomoc při požárech stavení, domů, chalup apod., v pozdějších letech přibyla preventivní činnost a pomoc při záplavách.

Filip Novotný