Na hrázi postavili budoucí restaurátoři malou pec, ve které topí dřevem. Oheň zde nevyhasne až do čtvrtka. Studenti budou do pece přikládat i v noci. „Počítáme, že vyrobíme asi dvě tuny vápna. Tento postup používali už staří Římané a udržel se až do konce devatenáctého století. Teplota v peci dosahuje až devíti set stupňů Celsia, ale oproti průmyslovému zpracování je výrazně nižší,“ přibližuje způsob pálení vápna Renata Tišlová z Fakulty restaurování v Litomyšli.

Hotové vápno se více hodí pro rekonstrukci památek, nástěnných maleb nebo sgrafit. „Tradiční výroba v Čechách rozšířená není. Existuje jenom jediná možnost, jak získat materiál, který se nejvíce podobá tomu historickému. Musíme si ho vytvořit v tomto projektu,“ tvrdí Renata Tišlová.

Studentům v Litomyšli přednáší o starých způsobech zpracování vápna Karl Stingl ze Spolkového památkového úřadu ve Vídni. Na vápenné technologie se specializuje už řadu let. V Čechách není tento obor mezi odborníky na restaurátorství zatím příliš rozšířený.