Podobné akce v sobě mají příjemnou atmosféru, protože se jedná o poděkování za práci a seznámení se s děním v Bystrém. Místostarosta Petr Findejs připomněl některé akce, které se ve městě a okolí dějí, nebo se teprve rozjíždějí. Pro seniory bude významným stavebním činem radnice stavba nového domova důchodců. Podstatnou část setkání vyplnilo vystoupení žáků z místní umělecké školy.