Svitavský Domov na rozcestí má odlehčovací službu. Zatímco charita ji musela ke konci loňského roku zrušit, sociální zařízení pro lidi se zdravotním postižením ji nově otevírá.

Služba rodinám

Každý, kdo se stará o svého postiženého příbuzného, ví, co obnáší, být pro někoho čtyřiadvacet hodin denně k dispozici. A nemusí jít jen o člověka upoutaného na lůžko nebo psychicky či jinak hendikepovaného. Postižený člověk potřebuje nejen pomoct při hygieně, běžných potřebách jako je jídlo a podobně, ale také vyžaduje pozornost, komunikaci a pohlazení.

Své o tom ví Julie Poršová, která se stará o nemocnou tchýni a nemůže se dočkat, až ji alespoň na pár dní bude moci svěřit do péče odborníků v Domově na rozcestí. „Starám se o svoji tchýni, která je dlouhodobě nemocná. Všichni v naší rodině chodíme do práce a je to pro nás hodně náročné. Jsem ráda, že mohu tuto službu využít," říká Julie Poršová. Svoji tchýni svěří odbornému personálu Domova na rozcestí na dva měsíce. Za tu dobu si stihne odpočinout ona i její rodina. Výhodou je, že v tomto případě nebudou muset svoji příbuznou přesvědčovat, aby na čas vyměnila domov za pobyt v Domově na rozcestí.

Ten štafetu péče přebírá od charity, kde museli s odlehčovací službou ke konci loňského roku skončit. Ne ovšem kvůli nezájmu, ale proto, že na její poskytování neměli dost peněz. Domov na rozcestí financuje Pardubický kraj, takže by problém s penězi být neměl. „Jsme schopní poskytovat stoprocentní péči všem klientům, kteří ji potřebují," tvrdí ředitelka svitavského zařízení pro osoby mentálně postižené Jaroslava Filipová. Službu bude Domov na rozcestí poskytovat pro zájemce z celého Pardubického kraje.

Široký záběr

„Cílová skupina je velmi široká. Službu nabízíme klientům nad osmnáct let věku, kteří mají zdravotní a různé chronicky kombinované postižení," dodává ředitelka Filipová. Zajistí jim nejen ubytování a stravování, ale i odbornou péči poskytovanou individuálně proškoleným personálem. V balíčku nabídky je i rehabilitace, vycházky do zahrady, duchovní podpora s využitím kaple přímo v areálu domova, nebo terapeutické dílny.

Postižení lidé budou mít kolem sebe, pokud budou chtít a moci, docela živo. „Prostory máme přizpůsobené i pro imobilní klienty, takže není problémem jakékoliv přizpůsobení. Péči poskytneme dvacet čtyři hodin denně," vysvětluje ředitelka krajského sociálního zařízení.

Zájemci o službu ale nemohou počítat s tím, že se jim o postiženého příbuzného budou v Domově na rozcestí starat celý rok. Služba je časově omezená. „Pobyt klienta máme limitovaný na dobu určitou. Půjde o dohodu mezi námi a žadateli, jak dlouho budeme službu zajišťovat," objasňuje ředitelka Domova na rozcestí Jaroslava Filipová.