ŘSD pokračuje v přípravě chybějících úseků dálnice D35. Nejdelší úsek ze Starého Města do Mohelnice získal u Krajského úřadu Olomouckého kraje územní rozhodnutí. Jedná se o úsek dlouhý 18,2 kilometru.

„Jakmile územní rozhodnutí nabude právní moci, jsme připraveni zahájit majetkoprávní přípravu, neboť již v předstihu jsme nechali zpracovat dokumentaci pro stavební povolení,“ sdělil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Od roku 2029

Společně s navazující stavbou Opatovec – Staré Město se má dálnice stavět formou PPP, tedy se zapojením financování ze soukromého sektoru a následným splácením státem. Podle aktuálního plánu chce ŘSD získat stavební povolení v roce 2023, o rok později vypsat soutěž na zhotovitele a v roce 2025 zahájit stavbu. Dálnice by se měla pro řidiče otevřít v roce 2029, ačkoliv ještě nedávno ŘSD uvádělo rok 2028. Náklady na stavbu úseku ze Starého Města do Mohelnice činí 14,4 miliardy korun.

Přes osmnáct kilometrů dlouhý úsek vede v této trase nejméně obydlenou částí. Nahradí tak současnou přetíženou silnici I/35.

Trasa naváže na úsek D35 Opatovec – Staré Město, jehož stavba má začít v roce 2024. Na trase budou čtyři mimoúrovňové křižovatky: Staré Město, Maletín, Mohelnice sever a Mohelnice jih.