Nepomohly ani preferenční hlasy. Na Svitavsku Havíře zakroužkovalo 224 voličů. V celém Pardubickém kraji se mu ale jedničku kandidátky ČSSD Jana Chvojku přeskočit nepodařilo.