Zámeckým parkem letos budou znít motorové pily. Zástupci města se totiž dohodli s odborníky z Národního památkového ústavu na tom, že je potřeba pokácet některé stromy.

„Když se prováděla revitalizace zámeckého návrší, tak došlo k tomu, že nám vichřice poničila stromy v zámeckém parku. Protože už bylo zahájeno výběrové řízení a byl hotový projekt, už jsme do toho nemohli zasahovat a park opravit z těchto peněz. Museli jsme počkat, až se dokončí celá revitalizace. Měli jsme schůzku s dendrology z Národního památkového ústavu a určili jsme stromy, které je nutné pokácet," vysvětluje místostarosta Michal Kortyš a dodává důvod, proč radnice tento krok konzultovala právě s památkovým ústavem. „Park je jejich. My ho máme vypůjčený na pět let a máme se o něj starat," dodává místostarosta.

Návštěvníci zámeckých zahrad si můžou všimnout, že se v parku nedávno pracovalo. Celkem se mají pokácet čtyři stromy. „Důvodem jsou velká poranění kmenů stromů. Dva jsou výrazně proschlé a dvěma hrozí pád," sdělila Barbora Rezková, pracovnice městského úřadu. Dalších šest stromů čeká odborné ošetření, ani ony totiž nejsou v dobrém stavu. V zámeckém parku se však nebude jenom kácet.

„Osázíme místa, kde došlo ke kácení. Bude se jednat o stejné druhy," vysvětlila Barbora Rezková. Zámecký park se také dočká oproti minulým letům lepší údržby. Došlo totiž k dohodě mezi Litomyšlí a Národním památkovým ústavem. „V příštích letech bychom chtěli vytvořit společný plán výsadby a péče, která by měla řešit celkový rozvoj parku," dodal Michal Kortyš.

Kastelánka litomyšlského zámku je spokojená s tím, že se stav zahrad řeší. „Pro zámek je úprava zásadní a dlouho jsme o ni usilovali a jsme rádi, že se vše podařilo," uvedla kastelánka. V souvislosti s parkem se nedávno také řešila budoucnost amfiteátru, kde se dříve odehrávala venkovní představení.