„Vzhledem ke složité situaci v naší zemi tak trochu zaniká jedno významné historické jubileum. Dne 30. března 1920 byla zákonem, kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti, přijata naše státní vlajka v podobě, kterou všichni známe,“ vysvětlil starosta Poříčí František Bartoš. V pondělí ráno proto před Obecním úřadem v Poříčí vztyčili českou státní vlajku.