S nimi a dalšími záležitostmi jim poradí ve Svitavách v novém kontaktním centru.

„Obrátili se na nás pracovníci Centra na podporu integrace cizinců, které pomáhá   imigrantům. Nabídli nám poskytování poradenských služeb pro cizince. Taková nabídka se neodmítá," uvedl Erich Stündl, svitavský koordinátor prevence kriminality. Podle něho tyto služby potřebují především sociálně slabší lidé, kteří ze svých rodných zemí odešli kvůli špatným podmínkám a za prací. „Necítíme to jako akutní problém, přesto  jsme rádi, že poradnu ve městě máme. Rozšíří speciální sociální služby pro cizince,"   vysvětlil koordinátor.      

Jen ve Svitavách žije podle záznamů úřadu sto sedmdesát pět cizinců.

V poradně najdou pomocnou ruku všichni cizinci.  „Poradíme jim s náležitostmi pro pobyt, sociálními dávkami a sociální pomoci, zdravotní péčí, ale také se zdravotním pojištěním. Pomůžeme jim také se zajištěním bydlení, práce, vzděláváním," informovala Světlana Kubíčková ze sdružení SOZE. Pokud budou imigranti potřebovat, zprostředkují jim rovněž kontakt nebo doprovod na  úřady.

Záměrem sdružení je,  aby se tito lidé snáze začlenili do české společnosti. Podle Světlany Kubíčkové je také informují o činnostech Centra na podporu integrace cizinců. Pomáhají jim najít kurzy češtiny či sociokulturní aktivity.

Radnice poradně pomohla sehnat prostory. „Vhodné místo jsme našli ve Fabrice, kde sídlí řada jiných sociálních služeb," sdělil Erich Stündl. Cizinci se se svými problémy mohou na odborníky obrátit každou středu od patnácti do sedmnácti hodin.  „Poskytujeme bezplatné poradenství, v liché týdny právní, v sudé týdny sociální," dodala Světlana Kubíčková ze sdružení SOZE.