close Zuzana Vrátná, manažerka připojování a přeložek společnosti EG.D info Zdroj: archiv EG.D zoom_in Zuzana Vrátná, manažerka připojování a přeložek společnosti EG.D

Pokud plánujete stavět nový dům, počítejte s tím, že cesta od podání žádosti k montáži elektroměru je časově poměrně náročná.

Začít s celým procesem je proto vhodné co nejdříve. Nejjednodušší způsob představuje podání žádosti online.

Formulář naleznete na internetové stránce distributora. Na jihu Čech, jihu Moravy, Vysočině a v částech Olomouckého a Zlínského kraje je jím distribuční společnost EG.D.

Nejpozději do třiceti dnů od podání žádosti vám distributor zašle návrh smlouvy o připojení, obsahující technické požadavky, které musí odběrné místo splňovat, a příp. také vyčíslení nákladů a termín připojení dle fyzické náročnosti.

Pokud se pozemek nachází daleko od distribuční soustavy, je nutné ji prodloužit, což znamená projednat a vybudovat nová vedení. Ve složitějších případech vše trvá i déle než rok.

Na základě vyhlášky žadatel hradí tzv. podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a rezervací požadovaného příkonu.

Neplatí tedy investici do rozšíření distribuční soustavy, ale jen paušální platbu dle jističe. Musí dále připravit odběrné místo podle požadavků ve smlouvě a následně si zajistit revizní zprávu.

Posledním nutným krokem je uzavření smlouvy o dodávce energie s vybraným obchodníkem. Ten pak žádá distributora o instalaci elektroměru, který pracovník distributora namontuje do pěti pracovních dnů. Více na internetové adrese www.egd.cz.