Cukrovka, onkologické nemoci, inkontinence a jiná civilizační onemocnění zaplavují celý svět. Nevyhýbají se ani svitavskému okresu. Svitavská nemocnice disponuje vyškoleným personálem, který má možnost přispět ke zlepšení zdraví lidí. Nabízí cyklus přednášek.

„Mezinárodní rada sester vydala balíček doporučení pro zdravotníky, kde se snaží o preventivní péči a péči o chronicky nemocné tak, aby kvalita jejich života byla co nejlepší i v domácích podmínkách. „Zdravotní sestry se dlouhodobě připravují v programech výchovy ke zdraví a ke zvládání chronických nemocí. Dnes jsou schopny pacientům s těmito chorobami poskytnout kvalitní poradenství. Na toto téma připravují a vedou přednášky a prezentace,“ vyzdvihla roli projektu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči nemocnice ve Svitavách Markéta Nemšovská.
„Péče o chronicky nemocné pacienty je součástí dlouhodobé strategie nemocnice. Snažíme se posouvat problematiku péče o zdraví do prevence. Pro každého klienta je kvalitativně lepší, když se informace dozví na počátku rozvoje nemoci,“ vysvětluje důležitost projektu Pavel Havíř, ředitel Svitavské nemocnice. Zdravotníci v tomto směru udělali veliký krok. „Jsem rád, že jsme se do tohoto projektu zapojili,“ podotkl Havíř.
Jak uvedla náměstkyně Markéta Nemšovská, v současné době se chronicky nemocní o svých chorobách dozvědí především na přednáškách. Nemocnice také připravuje letáčky, které budou umístěné v čekárnách u lékařů. Informace o projektu a rady vyjdou také v Nemocničních listech a na webových stránkách nemocnice ve Svitavách.

„Přednášky budeme pořádat s určitou pravidelností. Ucelené přednáškové bloky chceme nabízet také organizacím nebo školám, které vyučují zdravotní výchovu. Témat je celá řada. Věřím, že splní svůj účel,“ dodala Nemšovská. Zájemce čeká cyklus přednášek o ošetřovatelské péči o pacienty s cukrovkou, onkologickými nemocemi a inkontinencí, ale také o správné výživě.