Kuřáci, které nové znění zákona od dnešního dne vykáže před restaurační zařízení, se budou muset ohlížet také na to, jak budou nakládat s nedopalky. Odhozením na zem by se totiž dopustili přestupku. Špačky by měly končit v tomu určených nádobách.

Pro majitele restaurací by ale mohlo i přistavení popelníku na chodník před provozovnu znamenat starosti navíc. Umístit totiž na chodník popelník se de-facto stává záborem veřejného prostranství, pro které musí být vydáno příslušné povolení.

V Chrudimi neplatí

Se zákazem kouření v barech a restauracích by se v Chrudimi před těmito provozovnami mohly nově objevit popelníky na chodnících. Městští zastupitelé se touto možností zabývali v diskuzi nad vyhláškou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Za drobný chodníkový inventář v podobě květináčů či stojanů na kola nyní majitelé chrudimských provozoven nemusejí městu hradit poplatek za zábor veřejného prostranství.

Radnice sice navrhovala změnu, kdy by se za inventář platilo, pokud je na něm umístěna reklama, avšak tato varianta nakonec neprošla. Uspěl naopak pozměňovací návrh Svobodných, kteří žádali pokračující osvobození takovéhoto inventáře do plochy dvou metrů čtverečních a do výčtu vyhláškového inventáře nově prosadili právě i popelníky.

Popelníky neřeší

Podobnou cestou chtějí jít i v centru Pardubic.

„Říkali jsme, že počkáme na to, jak se vše projeví v praxi a jak se k tomu postaví provozovatelé," míní Jaroslav Menšík, starosta prvního městského obvodu.

„Pokud půjde o popelníky jako takové, tak to asi řešit nebudeme. Před hospodami je asi chtít budeme, ale zpoplatňovat jejich umístění nechceme. Jasnou koncepci v této chvíli nemáme. S odborem hlavního architekta pak výhledově budeme řešit jejich možný jednotný vzhled nebo styl," dodává Jaroslav Menšík.

Kontroly nechystají

Z nového znění zákona pro městskou policii povinnosti nevyplývají. Dodržení zákazu kouření je v první řadě věcí majitele podniku. Případné stížnosti by strážníci ale řešili. Na plošné kontroly dodržování zákazu se v Pardubicích ale nechystají.

„Nebudeme prozatím dělat cílené kontroly, vše bude vycházet z běžné pochůzkové činnosti. Další postup bude závislý na případném vývoji situace," uvedl ředitel Městské policie Pardubice Rostislav Hübl.