Radnice v Heřmanově Městci na Chrudimsku požádala o analýzu obsahu kontejnerů společnost JRK, která v oblasti odpadového hospodářství už léta spolupracuje s obcemi a městy po celé republice. Do sběrného dvora byl přivezen obsah černých popelnic na směsný komunální odpad od bytových a rodinných domů. "Nyní vše třídíme," uvedla Jitka Kočířová ze společnosti JRK.

Obsah odpadu bytových domů se po vytřídění vešel do 15 pytlů a z toho jen 3 odpovídaly definici směsného komunálního odpadu.

Vzorky vážily vždy dva metráky. Hromady potom experti z Institutu cirkulární ekonomiky začali třídit a téměř okamžitě si byli jistí, že je nečeká žádné příjemné překvapení. Obsah odpadu bytových domů se po vytřídění vešel do patnácti pytlů a z toho jen tři odpovídaly definici směsného komunálního odpadu.

Deník se o tom přesvědčil na vlastní oči a v rukavicích.

To značí, že lidé žluté, bílé nebo modré kontejnery naprosto ignorují a do popelnic hází vše, co jim přijde pod ruku.

Toho si jsou vědomi i radní města Heřmanův Městec. "My samozřejmě víme, ve kterých lokalitách lidé třídí nebo netřídí. Ale tuto službu jsme si u společnosti JRK objednali proto, abychom získali odbornou analýzu a jejím prostřednictvím ukázali na to, za co všichni platíme," řekla Deníku místostarostka Zuzana Dvořáková, kterou k fyzické analýze odpadu inspirovalo město Přelouč. Podobně se průzkum uskutečnil i v Litomyšli nebo Chocni, ani tady nebyly výsledky uspokojivé.

Evropská unie tlačí Čechy k tomu, aby nejpozději do roku 2035 recyklovali 65 procent odpadu. K tomu máme ještě hodně daleko a snaha lidí je minimální.

Heřmanův Městec v loňském roce zvýšil poplatek za svoz komunálního odpadu ze 660 na 900 korun. "Za odvoz na skládku platíme stále víc a pokud nebudeme důsledně třídit, situace se bude jen zhoršovat," zdůraznila Dvořáková.

Podle nařízení Evropské unie musí míra recyklace v Česku dosáhnout 65 % již v roce 2035, nedávno přijatý zákon o odpadech však hovoří o ambiciózních sedmdesáti procentech. Je proto nezbytné začít odpady řešit již nyní.

Možná by mohla k pečlivému třídění napomoci finanční motivace. "Ano, o tom se s radními bavíme. Pokud by někdo vyprodukoval méně komunálního odpadu, hradil by nižší poplatek. Zákon o místních poplatcích to dovoluje. Ale jsou tu obavy, že lidé v honbě za finanční úlevou začnou házet odpadky k sousedům nebo třeba do lesa. Je to opravdu problém, který řešit musíme a máme na to poměrně málo času," uzavřela místostarostka.

Pečlivější třídění odpadu je přitom v zájmu našich vlastních peněženek. Podívejte se, proč.

Dva vzorky jasně ukázaly, že je mnoha lidem v Heřmanově Městci třídění odpadků naprosto cizí. | Video: Romana Netolická

Barvy popelnic a kontejnerů se využívají pro usnadnění orientace při třídění odpadu. Obvykle platí, že černá barva se používá pro směsný komunální odpad, žlutá pro plasty, modrá pro papír, zelená a bílá na sklo. Šedá obvykle označuje sběr kovů, oranžová barva je spojena s nápojovými kartony, hnědé popelnice jsou na bioodpad či gastroodpad a červené na elektroodpad. Toto rozlišení platí na většině území ČR. Ovšem dochází k místním výjimkám, a proto bychom měli vždy sledovat i doplňkové samolepky na nádobách.