Malou Hanou zařadilo vedení kraje k třem sociálně a ekonomicky nejslabším mikroregionům jižní Moravy. V letošním roce jí proto chce vyjít vstříc dotacemi i podporou různých akcí.

„Malou Hanou, obce v okolí Velkých Opatovic, jsme zařadili podle různých ukazatelů mezi nejvíc hendikepované regiony v Jihomoravském kraji. Abychom jí pomohli, rozhodli jsme se ji proto v letošním roce mezi ostatními mikroregiony zvýhodňovat,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Podle kraje se podpora bude týkat především upřednostňování v získávání dotací. „Přesné částky, které na podporu Malé Hané a dalších dvou mikroregionů z kraje dáme, ještě vymezené nemáme. Obcím na Velkoopatovicku ale garantujeme, že pokud podají s některými projekty žádost na jakýkoliv dotační titul, upřednostníme je před ostatními. Vedle toho chceme podporovat z rozpočtu také různá zařízení, organizace a akce v tomto regionu,“ vyjmenovával Juránek a dodal, že zvýhodněni budou také v dotacích z programu rozvoje venkova. „Na rozdíl od jiných mikroregionů kraje, kde si obce můžou podat jen jednu žádost o dotace, obce na Malé Hané si budou moct podat žádosti dvě,“ doplnil náměstek jihomoravského hejtmana.

Pomoc Malé Hané, aby se co nejvíc přiblížila úrovni zbytku jižní Moravy, je podle Zdeňka Toula, předsedy mikroregionu a starosty Borotína nutná. „V této chvíli se chystá setkání zástupců regionu s krajem. Kromě finanční podpory by nám měl kraj také poradit, jak snížit nezaměstnanost, dostat sem podnikatele a zabránit tomu, aby se z regionu stěhovali pryč mladí lidé,“ řekl Toul.