Přes všechno to, co pandemie covid-19 bere, se v Centru sociální pomoci v Litomyšli snaží, aby se pracovníci i klienti cítili co nejlépe. Chystají se také na advent a plánují opětovné zapojení se do akce Ježíškova vnoučata. Stále také uvítají pomoc brigádníků, kteří by se zapojili do péče o klienty domovů.