„Reagujeme až na to, když jsme oslovení, když nás někdo požádá," říká Martina Soukupová z litomyšlské charity. Proto se charita obrací k veřejnosti. „Chtěli bychom lidi pozvat k partnerství, k podpoře konkrétního záměru. Do 6. ledna se koná sbírka na nákup nového vozu. Sloužit bude rodinám, které doma pečují o své blízké, respektive zdravotním sestrám charitní ošetřovatelské služby, aby do těchto rodin mohly dojíždět dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu," upřesňuje Martina Soukupová.
Nikdy nevíme, kdo z nás bude péči někoho druhého potřebovat. Možná co nejlepší kvalitu života si díky takovým dostupným službám můžeme uchovat všichni. „Ročně tuto možnost využije téměř tři sta klientů. Sestry vykonají za rok více než patnáct tisíc návštěv," popisuje Martina Soukupová.

Pomoci může každý z nás. Finanční dar je možné předat osobně v kanceláři farní charity v Lidovém domě, ale jsou i jiné možnosti. Bližší informace o sbírce dostanete na telefonních číslech 461 619 183 a 730 551 107. „Máte-li zkušenost s touto službou, nebo byste chtěli umožnit, aby byla dostupná více lidem, připojte se. Za podporu všem ze srdce děkujeme," dodává Martina Soukupová.