„Je to příležitost pro firmy i školy. Snažíme se o jejich propojení. Dáváme žákům pohled na možné budoucí zaměstnání a nabízíme i možnost spolupracovat s firmami v rámci, brigád, exkurzí, stáží. Zaměstnavatelé si je mohou vychovávat a nabídnout jim práci,“ sdělila Lenka Müllerová z Hospodářské komory.

Během akce představí zástupci největších zaměstnavatelů v regionu svoji společnost a její produkty, školy svoje vzdělávací plány i areály a podobně. To vše bude organizováno Krajskou hospodářskou komorou s podporou města Svitavy. Cílem přehlídky je představit a nabídnout volná pracovní místa v technice, ICT, specifických technologiích a dalších oborech, získat přehled o nabídce firem a škol v regionu a také kompletně informovat o provázanosti studia požadovaných oborů, nabídky studia a možnostech uplatnění absolventů.

Školy zájemcům představí své výukové programy, typy a formy studia, možnosti internátního bydlení, stipendijní programy a volnočasové aktivity.