Autorem památníku je Petr Rejman z Proseče. U příležitosti oslav byla také na bývalém hřbitově ve Strakově vysazena lípa svobody.