e financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Díky němu zajišťuje TyfloCentrum Pardubice služby sociální rehabilitace pro lidi s těžkým zrakovým postižením.

Do služeb sociální rehabilitace patří vzdělávací aktivity, které vedou zrakově postižené k větší samostatnosti, zvyšují sebevědomí a napomáhají osobnímu rozvoji. Mezi důležité vzdělávací aktivity v rámci projektu patří výuka na náročných kompenzačních pomůckách se speciálními zvětšovacími programy nebo s hlasovou podporou na bázi PC. Výuka probíhá v kroužku, kde se uživatelé služeb zdokonalují v práci s výpočetní technikou. Zároveň mají možnost sdělovat si nové znalosti mezi sebou. Uskutečňují se besedy a konzultace, jejichž hlavními tématy jsou kompenzační pomůcky a informační technologie a jejich využití pro zlepšení kvality života lidí se zrakovým postižením.

Neméně významnými aktivitami, které mohou díky podpoře projektu probíhat, jsou edukační kurzy. Mezi ně patří zejména kurzy komunikace, anglického jazyka a skupinové kurzy, které jsou zaměřené na rozvoj osobních dovedností. Mezi uživateli jsou velmi oblíbené také praktické kurzy – kurz „Šikovné ruce“. Ten je zaměřen na jednoduché domácí a ruční práce. Nabízíme i kurz „Naši kuchtíci“.

V rámci projektu je připraveno mnoho zajímavých aktivit, jejichž hlavním cílem je pomáhat osobám se zrakovým postižením k větší samostatnosti a pozitivně tak ovlivňovat jejich integraci do společnosti. Jde nám také o uplatnění na trhu práce.

Dana Stoklasová, ředitelka TyfloCentra Pardubice