Po roce 1990 se změnily názvy pěti ulic a tehdy se přejmenovalo i nábřeží J. Fučíka na Nábřeží svobody. „Ve slově svoboda byl zvolen název tak, aby byl zdůrazněn princip svobody a vyloučen vztah názvu k osobě bývalého prezidenta Ludvíka Svobody,“ vysvětlila Naděžda Šauerová, mluvčí poličské radnice.
Následně za tři roky však došlo ke změně pravidel pravopisu. Podle platné jazykovědné příručky se tedy správně píše nábřeží Svobody. Oficiální název užívaný v registru obyvatel je ale nábř. Svobody. Kvůli úpravám názvu musí změnit základní dokumenty poličské gymnázium a Masarykova základní škola. Na změnu v označení nábřeží již upozornil městský úřad občany, kteří zde mají trvalý pobyt. Naštěstí se jich přejmenování zásadně nedotkne, neboť v osobních dokladech je název psán velkými tiskacími písmeny. (syh)