Cenu z rukou ředitele Nadace docenta Irvina Venyše a člena správní rady profesora Jana Hlaváče za město převzal starosta Poličky Jaroslav Martinů. Medaile je vyrobena podle návrhu sochaře Milana Knoblocha, který je mimo jiné autorem sochy Bohuslava Martinů v parku v Poličce.

Představitelé Nadace B. Martinů také do Poličky přivezli rukopisné dokumenty, které budou uloženy v poličském muzeu jako depozita Nadace.