Radní v Poličce, jako v dalších  městech i vesnicích v okrese, vyřešili problém s nedostatkem míst ve školkách.  Přebudovali nevyužité prostory základní školy na Lukách. „Počet žáků ve škole klesl. Možnost využít volné prostory se sama nabízela," uvedl starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Využité prostory

Přípravy finišují. „Jsme v závěrečné fázi. Páté oddělení od září otevřeme a tím uspokojíme všechny požadavky k umístění dětí do školek. Je to velký úspěch," poznamenal starosta. V Poličce tak ´zabili dvě mouchy jednou ranou´. Vyslyšeli potřeby rodičů a využili k tomu volnou kapacitu.  A to vše za cenu minimálních investičních nákladů. Dvacet osm předškoláků se tak přestěhuje do renovovaných prostor a tím se vytvoří místo pro malé  děti.

Boom dětí ve školkách je ale  patrně jen dočasný. „Když porovnáme celorepublikové údaje ze sčítání lidu v roce 1980 s těmi dnešními, v kategorii do patnácti let ubylo osm set osmdesát tisíc dětí," dodal Jaroslav Martinů. Dětí se rodí rok  od roku méně.