V případě potřeby mohou rodiče zaměstnaní u bezpečnostních sborů, policie, zdravotních služeb a dalších určených institucí požádat o péči o dítě ve věku od 3 do 10 let v mateřské škole Luční.