„Při obnově vozového parku firmy T.E.S. jsme se rozhodli jít touto cestou, která je šetrnější jak z hlediska provozních nákladů, tak životního prostředí,“ uvedl místostarosta Pavel Štefka. Pořizovací cena vozu je 821 tisíc korun, 40 procent nákladů je hrazeno z dotace Státního fondu životního prostředí.

Novou elektřinou poháněnou multikáru pořídily na konci roku Technické služby v Poličce.Zdroj: Archiv města Polička

„Nové vozidlo je bezemisní a nehlučné, bude využíváno především k vyvážení odpadkových košů a k dalším pracím v centru města Poličky. Pokud se vozidlo v našich podmínkách osvědčí a bude-li k dispozici vhodný dotační titul, plánujeme nákup dalšího podobného elektrovozidla,“ dodal jednatel společnosti T.E.S. Cobe Ivanovski. Podobný elektroautomobil využívají také v Dolním Újezdu.

Opravený bazén na Základní škole Palackého v Moravské Třebové je otevřený.
Bazén na základní škole se brzy otevře veřejnosti