„Kromě této hlavní opravy se nám podařilo téměř celý rybník odbahnit a za vydatné pomoci rybářů odstranit křoviny ze zarostlých částí rybníka, které v původním stavu zabíraly téměř třetinu plochy a odebíraly velké množství vody,“ uvedl starosta Jaroslav Martinů. Současná podoba Modřeckého rybníku umožňuje zadržet až 20 tisíc kubíků dešťové vody oproti původním pouhým sedmi tisícům.