Součástí rekonstrukce je výstavba nové nádrže s větší kapacitou a oprava stávající dosazovací nádrže. „Tím dojde k vyloučení vypouštění nečištěné vody přímo do toku při provádění oprav na dosud jediné nádrži a ke zvýšení stability a bezpečnosti procesu biologického čištění,“ vysvětlila tisková mluvčí Naděžda Šauerová.

Čistička bude rovněž doplněna o objekt zahuštění přebytečného kalu a vybavení uskladňovací nádrže provzdušňovacím systémem, což povede ke zvýšení kvality a snížení objemu kalu, a tím i nákladů na jeho likvidaci. Dojde i na výměnu technologického vybavení mechanického předčištění i biologického čištění, měření a regulace a systému řízení provozu a rozvodů silnoproudu.

„Pro město se jedná o klíčovou stavbu, která byla zahájena po několika letech odborných diskusí. Zásadní dopad bude mít na posílení čistící funkce, což při problémech s úbytkem vody a suchem umocňuje její význam. Město tak bude lépe připraveno na novelu vodního zákona, která zpřísní podmínky vypouštění odpadních vod,“ říká starosta Jaroslav Martinů.