Během prvních šesti měsíců vznikla analýza, která mapuje místní bytovou situaci v Poličce a její vývoj v posledních letech. Nyní chce město prostřednictvím tak zvaných fokusních skupin získávat informace přímo od občanů. Moderované diskuze se účastní zpravidla osm až dvanáct zástupců úzce vymezených cílových (rodiny s dětmi, senioři, samostatně žijící osoby a další), kteří popisují konkrétní aspekty místní bytové situace. Do června letošního roku proběhne šest takových setkání. Diskuzi rodičů s dětmi už má město za sebou.