Žlutá až hnědá voda

„Když natočím vodu do sklenice, je dost často žlutá až hnědá a taky smrdí. To se opravdu nedá pít. Proč za takovou vodu máme platit? Naše rodina vodu z kohoutku bez převařování raději ani nepoužívá,“ postěžovala si Hana z Poličky. A není sama. Na kvalitu pitné vody poukázali i další lidé.

Provozovatelem vodovodu je VHOS Moravská Třebová. Ten dělá rozbory vody jednou týdně, a to nejen přímo v Poličce, ale také v Pomezí a Květné. Všechny rozbory jsou ovšem negativní a prokazují nezávadnost pitné vody. Zakalení vody může být podle VHOS způsobeno poruchami a haváriemi na vodovodní síti.

„Zápach je spojený s obsahem chloru ve vodě, který se však v případě Poličky ani zdaleka nepřibližuje povolenému hygienickému limitu. Obsah chloru ve vodě se průběžně kontroluje na různých místech sítě a koncentrace se provozovatel snaží snižovat. Další snížení koncentrace chloru by mohlo být rizikové kvůli zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti vody v okrajových částech města,“ vysvětlil starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Vrt je odstavený

Znečištění vody u vrtu v lokalitě Hegerova loni v létě pravděpodobně způsobily povrchové vody bezejmenného přítoku Bílého potoka. Podíl na tom měly zřejmě i kanalizační vyústění pro odlehčení splaškové kanalizace a kanalizace srážkových vod. „Vlivem výrazně suchého počasí je bezejmenný potok občasným tokem. Část povrchových vod je především v úseku západně od území Hegerovy studny přirozeně zasakována do horninového prostředí. Tím dochází k ovlivnění kvality nejsvrchnější střednoturonské zvodně, která ovlivňuje kvalitu jímané vody vrtu V-7,“ dodal starosta Martinů.

S ohledem na rizikovost dané lokality zůstane vrt V-7 v lokalitě Hegerova natrvalo odstaven od vodovodní sítě. V budoucnu se počítá s jeho využitím například pro monitorovací účely.