Otevření nové herny v Poličce naproti škole rozvířilo ve městě diskuze o omezení hazardních her. Zastupitelé ale vloni v září neschválili ani plošný zákaz hazardu, ani vyhlášku, která stanovila vzdálenost heren od škol.

„V současné době řada měst původní striktní celoplošný zákaz zmírňuje. Důvodem je nejen finanční přínos, který je pro celou řadu měst zcela nezanedbatelný, ale i obcházení zákazu hazardu jinými formami jeho provozování,“ sdělil tehdy starosta Jaroslav Martinů. Opozice však nebyla s výsledkem jednání spokojená a už na podzim avizovala, že požaduje referendum. „Navrhneme zastupitelstvu uspořádání referenda, nebo půjdeme cestou sbírání podpisů, kterých bychom potřebovali asi 1400,“ řekl opoziční zastupitel Štěpán Vlček.

Ale petice za uspořádání referenda nakonec zřejmě ani nebude potřeba.

Psali jsme:

Budova na Jilemnického ulici v Poličce, kde má vzniknout nové kasino.
Nové kasino vedle školy dostalo zelenou. Polička hazard nijak neomezila

„Rada města 8. ledna doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o vyhlášení místního referenda ve věci hazardu na území Poličky. Referendum by podle návrhu mělo proběhnout v červnu v termínu konání voleb do Evropského parlamentu, tedy ve dnech 7. a 8. června,“ informovala mluvčí města Naděžda Šauerová.

Vedení města podle Šauerové sledovalo legislativní změny v distribuci daňových výnosů z hazardních her pro obce. „Bez těchto údajů jsme považovali rozhodnutí o úplném zákazu hazardních her za vysoce rizikové a nezodpovědné vzhledem k rozpočtovým dopadům na město, potažmo jeho obyvatele,“ vysvětlil Martinů.

Budova na Jilemnického ulici v Poličce, kde má vzniknout nové kasino.
Podnikatel plánuje kasino u školy v Poličce. Opozice žádá zákaz hazardu ve městě

Částka, kterou Polička letos získá z daní z hazardních her, není přesně známá, ale bude se pohybovat okolo sedmi milionů korun. To není pro Poličku s necelými devíti tisíci obyvateli zanedbatelná částka. „Končí několikaleté mimořádné příjmy z městských lesů v době kůrovcové kalamity. Je nutné zmínit fakt, že finanční prospěch města z hazardních her byl dosud důležitým zdrojem financování řady odvětví prospěšných pro obyvatele města,“ doplnila Šauerová.

V letech 2013 až 2023 měla Polička z daní z hazardu více než 121 milionů korun. Jen za rok 2023 získal rozpočet města Poličky 21,8 milionů. „I přesto považujeme za správné a zcela v souladu s našimi prohlášeními z loňského roku informovat poličskou veřejnost o těchto dopadech, a to i pro případ možného úplného zákazu hazardu ve městě. Současně navrhujeme o tomto citlivém a důležitém tématu vypsat místní referendum,“ sdělil Martinů.

Vypsání referenda a stanovení otázky bude na poličském zastupitelstvu. Nejbližší jednání se uskuteční 22. února.