Polička má historicky nejvyšší rozpočet ve výši více než 630 milionů korun, z toho 285 milionů tvoří investice. Základní změnou, se kterou město pro tento rok musí počítat, jsou příjmy z městských lesů.

"Po několika bohatých letech, kdy díky kůrovcové kalamitě získával rozpočet vysoké finanční prostředky, nyní přichází o desítky milionů korun pro investování. Pro letošní rok se tedy počítá se zásadním snížením objemu vytěženého dřeva, tudíž dojde k citelnému snížení příjmů z jeho prodeje. Městské lesy musí zbylé získané finance použít do obnovy zničených lesů," sdělila mluvčí Poličky Naděžda Šauerová.

Nižší příjmy bude mít město i díky státní úpravě daní z hazardu, příjmy se zkrátí o miliony korun. "Při prvním vyhodnocení všech navržených položek rozpočtu, tak chybělo 100 milionů korun k jejich pokrytí, proto musely být některé akce vyřazeny a odloženy," doplnila Šauerová.

Přesto Poličku čekají důležité investiční akce. Jen rekonstrukce zimního stadionu vyjde na 40 milionů, vybudování dešťové zdrže pro odlehčení nečistot odtékajících do Bílého potoka bude za 20,5 milionů. Dostavba dětského oddělení v městské knihovně bude Poličku stát 32 milionů korun, ale 20 milionů pokryje dotace. Nákladná bude i vestavba tří sociálních bytů do podkroví na Smetanově ulici, a to 12, 5 milionů korun.

Nehoda u Dolního Újezdu.
Řidička u Dolního Újezdu skončila s autem na poli. Silnice je zavřená

"Velmi očekávaný projekt revitalizace náměstí Bohuslava Martinů je prvním z projektů pod čarou rozpočtu, ale zároveň je zde velká naděje na přidělení dotace. Pokud dotace vyjde, město zafinancuje zbylou částku nákladů a jeho realizace začne již letos," doplnila mluvčí.

Každoročně Polička investuje nemalé peníze do kulturních památek. V letošním roce zastupitelé schválili čtyři miliony korun pro hrad Svojanov, kde je v plánu revitalizace zahrady.

"Zahajujeme obnovu gotické zahrady. Podařilo se nám vypracovat kvalitní projekt, obnovíme zeleň, přibyde nový vyhlídkový altán, pergola s pnoucími růžemi a bude rozšířena výsadba," přiblížil projekt kastelán hradu Miloš Dempír. Přes šest milionů korun investuje město do obnovy radnice, kde je nutné dokončit fasádu historické budovy.

Investice Poličky v roce 2024:

park Švermova – 2,1 mil. Kč

krajinářské úpravy lesoparku Liboháj – 2,5 mil. Kč

Modřec – terénní úpravy podél komunikace – 2,3 mil. Kč

přestavba prostranství tanečního parketu v areálu bývalého koupaliště ve Stříteži – 600 tis. Kč

půdní vestavba dvou bytů v Lezníku – 5,5 mil. Kč

MŠ Palackého Polička - rekonstrukce sociálního zařízení + dělicí stěna mezi kuchyní a jídelnou – 1,6 mil. Kč

MŠ Luční - projektová dokumentace řešící rekonstrukci WC, umýváren, vody a kanalizace, topení a zároveň realizace akce – 5,2 mil. Kč

investice do parkovišť – 2,3 mil. Kč – např. dokončení parkoviště na ulici Luční, projektová dokumentace parkoviště mezi zimním stadionem a tenisovými kurty, rozšíření parkovacích stání u bytového domu čp. 983 na ul. Hegerova

oprava komunikací a chodníků – 34 mil. Kč

propojovací komunikace Sídliště Hegerova a průmyslové zóny – 12 mil. Kč

dětská hřiště - 1,1 mil. Kč

discgolf v Liboháji – 450 tis. Kč