Po rekonstrukci ulice město využilo návrh muzejníků a součástí projektu se stal žulový pásek k opevnění neboli poličský poledník. „Právě ulice Fortna nabízela jedinečnou možnost představit jednotlivé části opevnění. Při vycházení z města je to hlavní hradba, parkán, parkánová zeď, vodní příkop, val s vnější hradbou a vnější vodní příkop – celé opevnění dosahovalo šířky až 60 metrů,“ uvedl ředitel poličského muzea David Junek. Lidé tak do starého města prochází jednotlivými pásmy středověké obrany a jdou po zakryté archeologické lokalitě.