Nové lavičky jsou vymyšleny tak, že v místě sedátka je jednoduchý rošt a tam, kde končí opěradlo,  je připevněné sedátko. Město umístilo tři takové lavičky v parku, kde je sezení na opěradlech laviček nejčastější. První zkušenosti s využíváním laviček jsou pozitivní. Kluci a holky začínají vysedávat na lavičkách „ve výšinách" a již brzy by lavičky v poličském parku mohly být čisté. Radní se inspirovali v Táboře, kde tyto lavičky vyrobili vloni jako české prototypy. Z jihu Čech se nápad šíří do celé republiky a Polička patří mezi první průkopníky.