Zkušenosti s přívalovou vodou Poličské ponaučila. Přivedla je na myšlenku investovat do posílení průtočnosti Bílého potoka mezi Synským a Pomezským rybníkem. Úsek dlouhý dva kilometry nestačí v době prudkých dešťů nebo jarního tání odvádět vodu z území a ta ohrožuje samotnou Poličku. Vylévá se z břehů a páchá nezanedbatelné škody na majetku obyvatel.

Podle studie i projektové dokumentace by se měl stávající tok, který je mezi rybníky ve tvaru „V“ zásadně změnit. Má to ale jeden háček. Náklady odhadují odborníci na čtvrt miliardy korun. Ty město ale nemá. Podmínkou získání dotace je, že musí vykoupit pozemky, případně získat souhlas jejich majitelů ke stavbě.

„Mezi Poličkou a Pomezím se jedná o devadesát vlastníků pozemků,“ uvedl Jaroslav Martinů, starosta Poličky. Vyskytly se však problémy, na kterých zůstal projekt stát. „Ve většině případů jsme se dohodli. Nicméně v šesti konkrétních situacích jsme se do dneška nedohodli. Na této věci to zatím stojí,“ vysvětlil Jaroslav Martinů.

Město bude muset zřejmě od svého původního záměru, změnit tvar toku, upustit. Radní začali přehodnocovat vhodnost varianty za dvě stě padesát milionů korun. Nabízejí se totiž i další a levnější možnosti, například výstavba suchých poldrů. „Ty by vlastně vodu při prudkých deštích nebo při rychlých táních zachytávaly ve vyšších katastrech. Zbrzdily by tak okamžitý průtok na Pomezí a na Poličku,“ dodal starosta Jaroslav Martinů.

(kk, ap)