Zejména v místech, kde dochází mládež do školských zařízení. Cílem je dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu a především pak zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže, které se po letních prázdninách vrací do školních lavic.