Trestná činnost se rozšířila mezi mládeží. Vloni se situace zhoršila natolik, že na obvodním oddělení sloužili jen dva policisté. Nyní se situace výrazně zlepšila. Uniformu tu oblékají už čtyři muži. Návrh na zřízení městské policie ale radní ještě ze stolu neshodili.

V Jevíčku slouží o jednoho policistu méně, než udávají tabulky. Vedoucí navíc požádal o propuštění do civilu. „V současné době ve městě slouží celkem čtyři policisté. Předpokládáme, že nový vedoucí nastoupí do funkce k prvnímu březnu,“ uvedl Ota Hřebíček, šéf uniformované policie ve svitavském okrese. Věří, že brzy doplní stav o dalšího muže. Zastupitelé vyšli policii vstříc, protože jim situace není lhostejná. „Pokud k nám přijde nový policista, přidělíme mu také byt. Sice máme v pořadníku asi dvě stě padesát žádostí a mezi nimi i rodiny s dětmi, ale uděláme takový ústupek,“ sdělil starosta Roman Müller.

Považuje za nutné, aby policisté zajistili služby především o víkendech, kdy se děje v Jevíčku nejvíce trestné činnosti. „Vzhledem k počtu policistů nemůžeme zabezpečit čtyřiadvacetihodinové služby. Přesto se snažíme pokrýt noci a víkendy. Pomáhají policisté z ostatních obvodních oddělení a dopravního inspektorátu,“ dodal Ota Hřebíček. Přesto Jevíčští vidí první výsledky. Situace ve městě se od nástupu dvou nových mužů zákona zlepšila. „Nemáme po ruce žádné statistiky, ale změny jsou viditelné. Policie měří rychlost, stojí u přechodu a jsou v ulicích,“ říká starosta. Přesto stále uvažují o zřízení městské policie, i když se drží myšlenky, že pořádek by měl zajistit stát z peněz daňových poplatníků. „Máme spočítané, že dva strážníci by nás vyšli asi na jeden milion korun. Ty peníze můžeme také využít jinde, třeba na stavbu chodníků. Navíc jsem zjistil, že bychom mohli přijmout i jen jednoho strážníka, který by sloužil s policisty,“ vysvětluje Roman Müller.

Jevíčko je podle Oty Hřebíčka ve svitavském okrese nejbezpečnějším město. „Nápad trestné činnosti je malý, což svědčí o dobré prevenci. Významný prvek kriminality tvoří činy mládeže,“ dodal Hřebíček.

Nevylučuje, že v budoucnu malá obvodní oddělení policie zaniknou. Možná se změna dotkne i Jevíčka. Ota Hřebíček ale slibuje, že i v tomto případě zajistí služby policie a v rámci možností je ještě posílí.

Cítíte se v Jevíčku bezpečně? Diskutujte.