„Pro náš region je to skutečně výjimečná záležitost,“ podotkl archeolog Pavel Kejval.

Archeologové sídliště našich nejstarších zemědělských kultur na poli u Litomyšle začali původně zkoumat v rámci poznání dálkové distribuce kamenných nástrojů a surovin na jejich výrobu. „Jsme na komunikační trase, která v pravěku vedla přes Litomyšlsko povodím Loučné," řekl Vratislav Janák, vedoucí Ústavu archeologie Slezské univerzity v Opavě.

Současně ale také chtějí odborníci ověřit stáří zdejšího rondelu. Vloni kopali část příkopu, který ohraničuje areál rondelu, a letos pokračují.

"Potřebujeme ověřit stáří příkopu. Tentokrát kopeme i ve vnitřním prostoru rondelu. Tam jsme, jak se zdá, zatím narazili na situace, které spíše souvisí s lineárním sídlištěm, které tady bylo vybudováno dříve než rondel,“ uvedla archeoložka Jana Němcová z Regionálního muzea v Litomyšli.

Rondel je specifický fenomén, který vznikal v Podunají někdy v první polovině 5. tisíciletí. Přes Moravu se rondely rozšířily do Čech a dále na sever a západ. Vedou se spory o tom, k čemu sloužily. Nakonec se ustálil názor, že jde o víceúčelovou sociokultovní architekturu. Rondelů jsou dnes ve střední Evropě známy zhruba dvě stovky.

Skupina archeologů nekope na náhodném místě na poli, ale šla najisto. K dispozici měli totiž výsledky magnetometrických měření, které jim bádání ulehčuje. Jen díky tomu odhalili kruhový areál zvaný rondel.

„Magnetometr je speciální přístroj, se kterým se pohybujete po poli mezi geodeticky zaměřenými body a on měří výkyvy magnetického pole země. Ukáže nám, jestli pod zemí jsou nějaké anomálie, možné archeologické objekty. Zachycené anomálie ale musíme nejprve vyhodnotit, než začneme kopat. Po vyhodnocení však vidíme například průběh příkopu a ukazuje i další objekty,“ vysvětlila Němcová.

Pro archeology je to dobrý pomocník, z dalších průzkumných metod použili i letecké snímkování. To však na poli u Litomyšle nic neodhalilo.

Dobrá poloha

Dnes kolem posekaného pole projedou tisíce aut denně, nikdo ale ani netuší, že právě tady stály v neolitu (6. – 5. tisíciletí před naším letopočtem) postupně dvě vesnice. „Když se podíváme na charakter tohoto místa, je to dobrá poloha, mírný svah, poblíž je vodoteč, tento prostor k osídlení přímo vybízí,“ dodala archeoložka.

close Archeologové zkoumají na poli u Litomyšle unikátní rondel. Našli tu i úlomky keramiky nebo sekeromlat. info Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková zoom_in Archeologové zkoumají na poli u Litomyšle unikátní rondel. Našli tu i úlomky keramiky nebo sekeromlat.

Archeologové na poli nacházejí na povrchu terénu i ve zkoumaných objektech kamenné štípané pracovní nástroje, na jejichž výrobu byl použitý v největším množství rohovec z Krumlovského lesa. Jedná se o „pazourek“, štípatelný kámen, který se nachází u Moravského Krumlova, kde se kopal a odtud rozvážel, zejména na jižní Moravu nebo do přilehlé části Rakous. Jeho výskyt v Čechách v takovém množství je překvapivý a naznačuje intenzivní vztah lokality k jihu.

Rondel je specifický fenomén, který vznikal v Podunají někdy v první polovině 5. tisíciletí. Přes Moravu se rondely rozšířily do Čech a dále na sever a západ. Vedou se spory o tom, k čemu sloužily. Nakonec se ustálil názor, že jde o víceúčelovou sociokultovní architekturu. Rondelů jsou dnes ve střední Evropě známy zhruba dvě stovky.

"Nedošínský rondel leží osamoceně uprostřed mezi skupinami podobných objektů, které se nacházejí v Polabí, na jižní Moravě, ve Slezsku,“ přiblížil situaci Janák.

Ústup před migranty?

Rondel v Nedošíně u Litomyšle podle něho patří do období, kdy rondely z jihovýchodu na Moravu teprve přicházely. „Vypadá to, jako by skupina lidí z jižní Moravy ustoupila před migranty z jihovýchodu sem k dnešní Litomyšli a přinesla ideu něčeho nového, co se odtud šířilo dál do Polabí,“ podotkl Janák.

Rondel u Litomyšle je výjimečný polohou i posláním. "Podle mého názoru jde o nejstarší rondel v Čechách vůbec,“ řekl Janák. V zemi našli archeologové úlomky keramických nádob i kamenný sekeromlat. Odebrané vzorky z příkopu a objektů čekají analýzy, odebrané uhlíky pak datování ve speciálních laboratořích v Poznani nebo Praze.

Původně sledovali vědci u Litomyšle distribuci kamenných předmětů a suroviny na jejich výrobu, ale našli unikátní rondel. Doufají, že bude dostatek financí na další výzkum, aby se na zajímavou lokalitu v Nedošíně mohli vrátit i příští rok.