„Změřily její délku a ta činí 14 metrů a a 10 centimetrů,“ uvedla ředitelka knihovny Ludmila Koláčková. Dílo vznikalo od loňského 1. prosince. Největší podíl na vytvoření pestrobarevné šály měly ženy všech věkových kategorií, zapojili se však i dětští čtenáři. Šálu uloží vedoucí muzea Jana Martínková v depozitáři. Pletení v knihovně se stalo i společenskou událostí. Mnohé ženy se naučily základům pletení díky akci v knihovně.