„V příštím roce budeme pokračovat v rekonstrukci velkého sálu," říká starosta Martin Smetana. Obec zažádala o dotaci z Pardubického kraje. V sále kulturního domu hodlají vyměnit okna a dveře, elektroinstalaci, opravit strop. Rekonstrukci sálu podle starosty plánují na letní měsíce, kdy není tolik využívaný. Přes rok se v kulturním domě konají různé zábavy, plesy a jiné akce. Sál půjčují také lidem na pořádání oslav, hostin nebo svateb.