Hejtman informoval o diskuzi s ministrem zemědělství Petrem Bendlem. „Probírali jsme důsledky pravděpodobného snížení evropských prostředků v příštím plánovacím období, které se dotkne zemědělství. Ministr hovořil o zvýšení produkce masných plemen. Shodli jsme se na tom, že bioplynové stanice by měly být navázány na živočišnou výrobu,“ sdělil hejtman Radko Martínek.

O změně struktury výroby a společné zemědělské politice se zmínil předseda Agrární komory ve Svitavách Jiří Navrátil. Upozornil na to, že úbytek živočišné výroby ohrožuje zaměstnanost, ale také údržbu krajiny.

Zdravá vesnice?

Předseda Krajské rady Zemědělského svazu a Zemědělského družstva Sloupnice Jaroslav Vaňous obavy potvrdil. „Poklesem živočišné výroby se prohlubuje nepoměr mezi rostlinnou a živočišnou výrobou. Vývoz suroviny vede ke snížení přidané hodnoty a také k ztrátě zaměstnání, a to zejména pro obyvatele na venkově. Má-li být zdravá a nevylidněná vesnice, musí tam být zdravé zemědělství,“ řekl Jaroslav Vaňous.

Zemědělci jsou přesvědčeni, že situace odráží stav, jak je nastavena struktura dotačních programů. Řešení vidí v podpoře konkurenceschopnosti. Rolníci se na jednání shodli, že schází jasná koncepce. Doložili to na příkladu připravované novely zákona o prodeji státní půdy. Obávají se, že dojde k jejímu skupování spekulanty.

Diskutovalo se také o produkci masa. Pardubický kraj stále patří mezi největší výrobce hovězího masa v České republice navzdory tomu, že se snížil počet chovů a klesla produkce vepřového.

Na setkání v Poličce zemědělci hovořili také o nedostatku odborně připravených pracovníků, ať již agronomů, zootechniků nebo ošetřovatelů zvířat. Poukázali zejména na to, že jim velmi schází strategická spolupráce ministerstev školství a zemědělství s kraji v oblasti středoškolského a také vysokoškolského vzdělávání.