V roce 2020 si jeden muž při pravidelné prohlídce svých polností u obce Vysoká u Jevíčka na Svitavsku všiml rozryté země. Ta ho zaujala a při bližším prozkoumání objevil historické mince. V tu dobu ještě netušil, že našel největší mincovní depot ze 17. století o obsahu více než 7 000 mincí a v hodnotě 14,1 milionu korun. Ve své době měl poklad hodnotu stáda 40 krav. Regionální muzeum v Litomyšli a Moravské zemské muzeum vydalo o tomto nálezu katalog s názvem Poklad z Vysoké u Jevíčka – největší známý mincovní depot ze 17. století.

Katalog, který byl tento týden představen v Pardubicích, dokumentuje příběh mincovního pokladu. Obsahuje části o objevení mincí, jejich historii, fotky, ale i příběh možného střadatele, který ho zakopal. Kniha je členěna podle zemí, kde mince byly vyraženy, mincoven, nominálů a ročníků. Všechny mince jsou v katalogu popsány, ale z důvodu nedostatku místa je nafoceno pouze 1 500 z nich.

Novodobý příběh pokladu započal v červenci roku 2020, kdy muž, který si přeje zůstat v anonymitě, objevil vedle polní cesty v rozryté zemi historické mince. Ty si odnesl domů, odkud nález oznámil.

Vedoucí archeologického oddělení regionálního muzea v Litomyšli Jana Němcová vzpomíná, že k nálezu mincí byli zpočátku skeptičtí. „Když nálezce volal, že našel mince, tak jsme se nejdříve netvářili moc nadšeně. Když ale za námi přišel a otevřel krabičku, ze které vysypal 225 mincí, tak jsme byli překvapeni,“ popisuje Němcová. Muž, který mince nalezl, jim řekl, že posbíral pouze ty, které byly na povrchu, ale že si myslí, že jich na místě bude více.

VIDEO z představení pokladu

Muzeum v Litomyšli má poklad z Vysoké u Jevíčka | Video: Iveta Nádvorníková

To byla chvíle, kdy se Jana Němcové vydala na místo nálezu. Díky příkladnému chování nálezce, který místo nijak nepoškodil, bylo naleziště zcela nepoškozené. Z tohoto důvodu se archeologickým výzkumem podařilo zachránit rozsáhlý poklad o více jak 7 000 kusech mincí.

Mince byly objeveny ve dvou keramických nádobách novodobého stáří. Němcová popsala, že tyto tenkostěnné nádoby s glazurou na vnitřní straně byly pro dobu 17. století zcela běžné. Ředitel Regionálního muzea v Litomyšli René Klimeš uvedl, že výkopy pro nádoby s pokladem byly zahloubené 40 centimetrů pod současným povrchem ve dvou jámách přibližně 30 metrů od sebe. Podle toho, že jámy byly vyložené kameny, došli odborníci k závěru, že poklad nebyl uložen ve spěchu, a ten, kdo ho na místo uložil, si dal se zakopáním práci a promyslel si to. Mince dokonce rozdělil do dvou nádob. V menší byly ty s nižší hodnotou a ve vyšší s větší hodnotou.

Vedoucí Numismatického oddělení Moravského zemského muzea Dagmar Grossmanová se domnívá, že člověk, který poklad zakopal, byl bohatý obchodník, který cestoval. „Poklad obsahoval různé druhy mincí. Polské stříbrné půlgroše, české mince, ale i obchodní mince, ke kterým neměl běžný sedlák nebo člověk šanci se dostat,“ vysvětlila Grossmanová. Počátek střádání mincí je možné zasadit do období třicetileté války a jeho konec do roku 1671, kdy ukrývání peněz do předem připraveného krytu skončilo.

V pokladu bylo celkem zdokumentováno 12 zlatých a 7 088 stříbrných mincí. V největším počtu se v něm nachází vládní mince panovníků Ferdinanda II., Ferdinanda III. a Leopolda I. Nejstaršími mincemi jsou polské půlgroše Vladislava II. Jagella a Kazimíra IV. Jagelonského. A nejvzácnější nalezenou mincí je půltolar, sedmihradského knížete Gabriela Bethlena, který byl vyražen v Košicích roku 1628.

Kromě mincí v pokladu objevili i prsten – honosný, stříbrný, pozlacený s dvěma broušenými kameny. Obsahoval čtyři háčky na přívěsky, z nich se ale dochoval pouze jeden přívěsek malého zámečku. „Domníváme se, že se jedná o nějaký milostný předzásnubní prsten,“ popsala Němcová.